Zbrojenie do muru ARD/Z/50

zbrojenie-murfor-rndz50-
zbrojenie-murfor-rndz50-arda-zbrojenie-murfor-ardz50arda-zbrojenie-murfor
Waga: 0.86 kg


Prefabrykowane belki zbrojeniowe do wzmocnienia i zapobiegania rysom i spękaniom murów. Zbrojenie do zaprawy tradycyjnej.

Cena za 1 szt 

Ze względu na duże gabaryty przesyłki, koszty transportu są uzgadniane indywidualnie

Zbrojenie muru ARD/Z/50

Zbrojenie do zaprawy tradycyjnej

Podstawowym zadaniem zbrojenia 

Zbrojenie muru ARD/Z/50 jest zapobieganie rysom i spękaniom murów. W związku z tym Murfor jest używany do wzmocnienia newralgicznych miejsc w budynkach.

Szczególną rolę do spełnienia ma Murfor w elewacjach, gdzie w połączeniu ze strzemionami (LHK/S/170, LHK/S/84 i LHK/S/40) pozwala na wykonanie nadproży murowanych z cegieł elewacyjnych oraz likwidację naprężeń wokół otworów, poprzez przezbrojenie strefy podokiennej. Umożliwia również wydłużenie odstępów między dylatacjami (czasem ich zupełną likwidację).

Nadproża w systemie Murfor

Nadproża w systemie Murfor to najłatwiejszy w montażu i najprostszy sposób przesklepiania otworów w ścianach murowanych. Nadproża takie projektuje i wznosi się jako belki murowane, w związku z tym wymagane jest minimum 25 cm oparcie zbrojenia w filarkach po każdej stronie otworu. Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego stosunku szerokości otworu do wysokości muru nad otworem.