Sikalastic 152

sikalastic-152
Waga: 33 kg


Sikalastic 152

Wysoce elastyczna powłoka wodoszczelna na bazie cementu do izolacji tarasów, balkonów, zbiorników wodnych itp. Łatwa aplikacja szpachlą stalową, wałkiem lub płaskim pędzlem oraz natryskiem, nawet na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej


Opakowanie: 33 kg

Zastosowanie:
Dzięki wysokiej elastyczności Skalastic 152 może być stosowany do zabezpieczania różnych konstrukcji, szczególnie nadaje się do elementów poddanych obciążeniom termicznym i wibracjom takim jak:

 • Izolacji przeciwwodnej i zabezpieczenia konstrukcji obciążonych wodą jak: zbiorniki na wodę, baseny, rury betonowe, kanały odprowadzające wodę itp.
 • Izolacji przeciwwodnej i zabezpieczenia ścian poniżej poziomu gruntu
 • Izolacji przeciwwodnej wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg w piwnicach i innych konstrukcji poniżej poziomu gruntu
 • Hydroizolacji balkonów i tarasów, gdzie podłoże stanowi beton lub płytki ceramiczne
 • Ochrona zewnętrznych narażonych na obciążenia atmosferyczne nowych i istniejących powierzchni betonowych elastyczną, chroniącą przed karbonatyzacją, odporna na chlorki i siarczki powłoką, także do uszczelnienia powierzchni zarysowanego betonu
 • Elastyczne zabezpieczenie elementów prefabrykowanych poddanych obciążeniom dynamicznym i wibracjom
   

Charakterystyka:

 • Sikalastic-152 jest dwuskładnikową, elastyczną, wzmocnioną włóknami szpachlówką wodoszczelną na bazie cementu.
 • Łatwa aplikacja szpachlą stalową, wałkiem lub płaskim pędzlem oraz natryskiem, nawet na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej
 • Może kompensować naprężenia plastyczne występujące w podłożu
 • Zdolność przenoszenia zarysowań podłoża, zarówno rys istniejących oraz nowych (powstałych już po aplikacji Sikalastic-152)
 • Możliwość aplikacji natryskiem także w pozycji sufitowej, bez konieczności szalowania
 • Dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, ceramika, cegła i drewno
   

Kolor: Ciemnoszara
Opakowanie:
Składnik A, ciekły: 8 kg
Składnik B, proszek: 25 kg
 

Cechy:

 • Zastosowanie: izolacja tarasu i balkonu
 • Zastosowanie: izolacja fundamentów
 • Materiał: zaprawa mineralna